Ombud reflekterar över första kongressdagen

Andra dagen av Socialdemokraternas kongress i Göteborg inleddes med tal av utrikesminister Margot Wallström. Två av våra kongressombud Muris Beslagic och Solveig Oscarsson berättar här om hur de upplevde första dagen. Det är Muris första kongress som ombud och Solveigs tredje kongress.

Hur upplevde du första dagen?

– Den första dagen var intensiv och tuff, men väldigt rolig. Det var svårt som helt ny att ta sig in i processen och jag har lärt mig mycket, säger Muris Beslagic, ombud från Degerfors. Det visade sig vara svårare än jag trodde att förstå hur allt fungerar, men det är en rolig utmaning.

Vad var bra under dagen?

– Jag och Gun är ansvariga för ett avsnitt om att vi ska respektera äldres arbetsinsatser. Diskussionerna om de välfärdsfrågorna var givande. Det är ett område som engagerar många, avslutar Muris. 

Hur upplevde du första dagen, Solveig?

– Den var intensiv och engagerande. I mina temagrupper hade vi bra och konstruktiva debatter. Man lär sig mycket när man får till sig andras perspektiv i temagrupperna. Jag fick intrycket av att vi är överens i landet. Vi är starka och tydliga, säger Solveig Oscarsson, ombud från Nora. 

Hur skiljer sig den här kongressen från de andra kongresserna du har varit på?

– Den första dagen var väldigt känslosam med anledning av fredagens attentat i Stockholm. Det var en annorlunda stämning igår i jämförelse med hur det brukar vara. Ombuden är måna om att värna om demokratin och föra politiken framåt, men stämningen var respektfull och dämpad, säger Solveig. Det är en mer global kongress med fokus på migrationen, Europa, demokratin och det öppna samhället. Omvärlden kommer närmre och det är bra. Vi måste lösa samtidens utmaningar tillsammans.

Annonser

Kenneth Nilsson: Fortsätt processen om erkännande av Armeniska folkmordet

Kenneth Nilsson, KSO i Örebro, yrkade bifall till en motion om att fortsätta arbetet med erkännandet av folkmordet 1915.

Kenneth talarstol

För över 100 år sedan mördades hundratusentals människor – om inte över en miljon i folkmordet som nu benämns Seyfo. Armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker fick lida för en religiös utrensning i trakterna runt nuvarande Turkiet. År 2009 ställdes sig därför den Socialdemokratiska kongressen för ett arbete mot ett erkännande av folkmordet av både Sverige, EU och FN. Året därefter beslutade även riksdagen om att ställa sig bakom ett erkännande. 

 

 

 

Örebroombudet övertygade partistyrelsen i HBT-fråga

Partistyrelsen ändrade sitt ställningstagande och övertygades av Örebroombudet Gun Carlestam Lewin. Partistyrelsen föreslår nu i enlighet med Örebroombudet att Socialdemokraternas HBT-program ska följas upp och eventuellt revideras före utgången av år 2018.

– Jag är väldigt glad över att ha lyckats övertyga partistyrelsen och partikongressen. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde, därför tycker jag att HBT-frågan är viktig att sätta mer fokus på. Fler insatser behöver göras på HBT-området och där behöver vi Socialdemokrater visa ledarskap, säger Gun Carlestam Lewin, ombud från Örebro.

GUN talarstol

 

 

Inledningstal av Partisekreterare Lena Rådström Baastad

Kongressen inleddes av partisekreterare Lena Rådström Baastad. Talet inleddes med en tyst minut med anledning av gårdagens fruktansvärda händelse i Stockholm. Statsminister Stefan Löfven skickade en videohälsning till kongressen där han beskrev hur viktigt det är att vi nu slår vakt om de demokratiska värderingarna, trots att många känner vrede.

Lena Rådström Baastad beskrev kongressen som en mötesplats för att diskutera och besluta i många viktiga frågor. Lena avslutade med ”Det här är vår demokrati, och den kan ingen stoppa!”

I samband med kongressens öppnande valdes också Björn Sundin till en av kongressens ordföranden.

 

Länkar för mer info

Här finner du länkar till tidsschemat för kongressen, till kongresshandlingarna och valberedningens förslag till verkställande utskott och partistyrelse.

Tidsschema för kongressen: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/

Kongresshandlingar: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/Kongresshandlingar/

Valberedningens förslag till VU och PS: http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Valberedningens-forslag-klart-for-S-kongressen/

Vi kongressombud

Här nedan finner du lite information om oss kongressombud som representerar Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen i Göteborg 8-12 april.

Matilda Ernkrans (delegationsledare), 44 år, Hallsberg, Riksdagsledamot. Matildas 6e kongress. En av partistyrelsens föredragande på området Världens första fossilfria välfärdsland.

”Jag hoppas på kongress med spänstiga debatter med högt i tak som speglar att vi är ett parti av samhällsbyggare. En kongress som bottnar i stabilitet och samling omkring att vi är ett parti i människors vardag med en tilltro till att vi kan och ska klara av att ta oss an samhällsutmaningar för att ge hopp om en bättre framtid. Det kommer att bli bra. Det brukar det bli när vi skår ihop partiets klokskap”.

Kenneth Nilsson, 40 år, Örebro, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Kenneths första kongress som ombud. Ansvarar för områdena Jobb i hela landet och Elever ska lära sig mer samt Alla skolor ska vara bra skolor.

”Socialdemokraterna är Sveriges välfärdsparti. De beslut som fattas på kongressen måste tydligt visa hur vi ska fortsätta utveckla välfärden och hur vi ska hantera de utmaningar vi står inför. Klyftor har bitit sig fast i samhället – vi måste visa att vi är den kraft som kan göra samhället mer jämlikt genom tillväxt och klok politik”.

Björn Sundin, 46 år, Örebro, Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. Björns 8e kongress. Är föreslagen som kongressordförande och har ansvar för bostadspolitiken i delegationen.

Jag är säker på att Socialdemokraterna kommer att ta viktiga steg framåt för fler jobb och ökad trygghet för alla. Jag hoppas att vi kommer att öka ambitionerna för bostadsbyggandet och föreslå reformer som gör att fler har råd att flytta in i ett nybyggt hem i ett trevligt område”.

Andreas Svahn, 44 år, Hallsberg, Regionstyrelseordförande. Andreas 8e kongress, men den första kongressen som ombud. Har ansvar för den ekonomiska politiken och sjukvårdspolitiken i delegationen.

”Jag ser fram emot att tillsammans med andra forma en offensiv politik inför nästa mandatperiod. Jag tänker prioritera satsningar på välfärden och bättre förutsättningar att bygga bostäder i hela vårt län”. 

Solveig Oscarsson, 58 år, Nora, Kommunstyrelsens ordförande. Solveigs 3e kongress. Har ansvar för områdena En ekonomisk politik som säkrar en bra välfärd och Försvara demokratin och det öppna samhället i delegationen.

”Jag hoppas på bra diskussioner och beslut för en framtida socialdemokratisk politik”.

Katarina Hansson, 48 år, Kumla, Kommunstyrelsens ordförande. Katarinas 8e kongress. Har ansvar för områdena Smart industri och växande företag och Fler möjligheter att studera vidare i delegationen.

”Jag förväntar mig att kunna förstärka texten kring det livslångalärandet i de politiska riktlinjerna”.

Gun Carlestam Lewin, 76 år, Örebro, tidigare socionom numera pensionär. Guns första kongress. Har ansvar för områdena Trygg välfärd genom hela livet och Partiet som folkrörelse i delegationen.

”Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att få vara med och utforma ”Trygghet i en ny tid ” eftersom många i dagens samhälle känner stor oro och otrygghet i sin tillvaro och då speciellt människor med funktionsnedsättning och äldre. Tycker också att det är viktigt att vi som är årsrika är representerade på kongressen”.

Irja Gustafsson, 59 år, Lindesberg, Kommunstyrelsens ordförande. Irjas andra kongress. Har ansvar för områdena Smart industri och växande småföretag och Sammanhållning för en ökad trygghet i delegationen.

”Mina förväntningar är att vi tillsammans ska forma den politiken som ger oss det samhälle som jag vill leva i. Möta nya människor, samtala om olika saker och hitta lösningar”.

Muris Beslagic, 53 år, Degerfors, Boendehandledare på HVB-hem. Muris första kongress. Har ansvar för områdena Trygg välfärd genom hela livet, Respekt för pensionärernas arbetsinsats och Ett rättvist Europa i delegationen.

”Jag förväntar mig att lära nya saker och skapa nya kontakter på kongressen”.

Yvonne Nilsson, 50 år, Karlskoga, IT-tekniker. Yvonnes första kongress. Har ansvar för området Kunskap gör Sverige starkare, Elever ska lära sig mer och alla skolor ska vara bra skolor samt Fler möjligheter att studera vidare i delegationen.

”Jag har höga förväntningar på kongressen. Kunna ta beslut som ger människor avgörande betydelse för framtiden i deras vardag. Kunna påverka och vara delaktig i människors möjligheter till att kunna utbilda sig på deras villkor”.

Bengt Storbacka, 60 år, Lindesberg, Utvecklingsledare och politiker. Bengts första kongress. Har ansvar för områdena migration och jobb i delegationen.

”Det ska bli fantastiskt roligt att under några dagar vara en del av partiets högsta beslutande församling, träffa människor, dela tankar och driva frågor. Jobb för alla med justa villkor, ökad befolkning för att säkra och utveckla framtidens tillväxt och välfärd kombinerad med en solidarisk europeisk migrationspolitik stärker den svenska modellen, allas vår trygghet och framtidstro. Det blir spännande!”

Robert Roos, 33 år, Kumla, Ombudsman på LO. Roberts första kongress. Har ansvar för områdena Alla som kan jobba ska jobba och Ett starkt rättssamhälle.

”Jag förväntar mig en konstruktiv kongress där vi tar beslut som framåt kommer att öka jämlikheten i vårt land”.

Lisa Dahlpil, 51 år, Örebro, Administratör företagarskola. Lisas första kongress. Ansvar för områdena Global utveckling för fred och rättvisa och Försvara demokratin och det öppna samhället i delegationen.

”Jag ser framemot diskussioner och samtal med andra kongressombud. Hoppas vi håller en linje i partiet som präglas av humanism och solidaritet med utsatta människor samt att vi kommer bidra till att fler människor känner sig delaktiga i samhället!”

Ida Eklund, 30 år, Örebro, Socionom, Stödsamordnare inom socialpsykiatrin. Idas första kongress. Har ansvar för områdena Ett starkt rättssamhälle och Världens första fossilfria välfärdsland i delegationen.

”Jag förväntar mig en väldigt spännande kongress med högt i tak och där kloka och viktiga beslut fattas. Detta är min första gång som ombud på kongressen så det kommer bli väldigt lärorikt att få vara med i processen”.