Om kongressen och kontaktuppgifter

Den 8-12 april 2017 har Socialdemokraterna partikongress på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och på partikongress året före val behandlas samtliga politikområden.

Omkring 2000 motioner med sammanlagt runt 4500 att-satser har inkommit. De tre största områdena är välfärd, jobb och utbildning. Det handlar om hur vi ska skapa jobb i hela landet, stärka välfärden och skolresultaten och ta krafttag för att komma till rätta med kriminalitet och segregation.

Sammanlagt kommer 350 ombud med delegationer, partiledningen, ett stort antal svenska och internationella gäster, ett hundratal anställda och många åhörare att samlas under de fem dagarna i Göteborg. Kongressfesten kommer att äga rum den 11 april.

Läs mer om kongressen och få tillgång till programmet här: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/

Få tillgång till kongresshandlingarna här: http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/Kongresshandlingar/

Kontaktuppgifter

Matilda Ernkrans, delegationsledare för Örebro län-delegationen.

Tel: 070-205 58 51

E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.se

Ulrika Sandberg, 1e ombudsman, övergripande ansvarig för Örebro län-delegationen.

Tel: 073-068 35 00

E-post: ulrika.sandberg@socialdemokraterna.se

Martin Andersson, valkretsombudsman, ansvarig för press- och kommunikation övergripande för Örebro län-delegationen.

Tel: 070-221 53 78

E-post: martin.andersson@socialdemokraterna.se

 

Annonser