Kvaliteten i skolan ska sättas i första rummet

Mycket talar för att skolan kommer att vara en av de allra viktigaste frågorna inför valet 2018. På socialdemokraternas partikongress har därför ombuden från Örebro län drivit att kvaliteten i skolan och vad som händer i klassrummet måste komma i första hand. Ombuden har i diskussioner varit tydliga med att fler skoldagar inte är lösningen på skolans utmaningar.

– Att gå till skolan fler dagar har endast positiva effekter om eleverna möts av kompetenta lärare som kan ge dem kunskap och positiva förväntningar på skoldagen. Vuxna i skolan ska ha tid och förmåga att möta upp eleverna, ge dem stöd, motivation och framtidstro. Det ska också finnas vuxna i skolan som hjälper lärarna att få tid för sina kärnuppgifter. Att vi som parti förstår behovet av det och verkar för det aktivt på olika nivåer – det är att bry sig om situationen i klassrummet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro.

Örebrodelegationen har också drivit på att lärarutbildningen behöver både stärkas med högre kvalitet och fler utbildningsplatser. Huvudmännen måste jobba för att ge lärarna en god arbetsmiljö, förutsättningar för att utveckla sin undervisning och hitta tid för att se varje enskild elev.

– Kompetensförsörjning på alla områden nu och i framtiden är viktigt för Sveriges välfärd och framtid. De nya riktlinjerna lägger vikt vid att ge alla möjlighet att utbilda sig på sina villkor, kunna uppdatera, validera och komplettera sin yrkeskompetens. Lärarna har ett av de allra viktigaste jobben och måste ges rätt förutsättningar, säger Yvonne Nilsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga.

Delegationen har också drivit på i frågorna att skolan ska vara fri från vinstintresse och religiös påverkan. Även i frågan om staten respektive kommunens ansvar för skolan har delegationen varit pådrivande.

– Statens och kommunens arbete måste på alla områden haka i varandra. Den röda tråden som löper från de politiska besluten, det demokratiska uppdraget, kommunens huvudmän och ända ned till läraren i klassrummet måste vara mycket tydlig. Vi är nöjda med att statens bidra i högre utsträckning ska riktas mot de skolor som bäst behöver dem. Det kommer på ett bättre sätt att ge alla barn och elever möjlighet att förverkliga sina drömmar, säger Kenneth Nilsson.

– Det är viktigt att samhället och föräldrarna hjälps åt med att poängtera värdet av skolan. Vi politiker måste förmedla en positiv bild av att gå till skolan och att lära sig saker. Det tycker jag vi tagit viktiga steg mot på den här kongressen, säger Yvonne Nilsson.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s