Matilda Ernkrans och Kenneth Nilsson valda till partistyrelsen

Kenneth MatildaMatilda Ernkrans och Kenneth Nilsson valda till Socialdemokraternas partistyrelse

Matilda Ernkrans, distriktsordförande för S i Örebro län och riksdagsledamot och Kenneth Nilsson, vice distriktsordförande för S i Örebro län och kommunstyrelsens ordförande i Örebro valdes under tisdagen in i Socialdemokraternas partistyrelse. Socialdemokraternas partistyrelse består av representanter från hela Sverige och utgör, tillsammans med det verkställande utskottet, partiets högsta verkställande organ.

– Det är hedersamt uppdrag som jag går in i med ödmjukhet. Framför allt är det en viktig signal att Örebro har en stark roll i den nationella politiken. Jag tror att Örebro med sina erfarenheter av att vara en växande kommun med en stark arbetsmarknad och höga ambitioner för välfärdens utveckling har mycket att tillföra rikspolitiken. Vi i Örebro ska vara med och påverka hur Sverige drivs framåt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

– Det är hedrande att få förnyat förtroende till socialdemokraternas partistyrelse. Vi behöver fortsätta att utveckla vårt parti och det hållbara samhällsbygget för jobben och välfärden. Från vårt eget län kan vi bidra med våra erfarenheter för att hålla ihop stad och land samt öka tryggheten i människors vardag, något som redan i flera fall också inspirerat nationell politik, säger Matilda Ernkrans (S) partidistriktsordförande samt riksdagsledamot för Örebro län.

 

 

Kvaliteten i skolan ska sättas i första rummet

Mycket talar för att skolan kommer att vara en av de allra viktigaste frågorna inför valet 2018. På socialdemokraternas partikongress har därför ombuden från Örebro län drivit att kvaliteten i skolan och vad som händer i klassrummet måste komma i första hand. Ombuden har i diskussioner varit tydliga med att fler skoldagar inte är lösningen på skolans utmaningar.

– Att gå till skolan fler dagar har endast positiva effekter om eleverna möts av kompetenta lärare som kan ge dem kunskap och positiva förväntningar på skoldagen. Vuxna i skolan ska ha tid och förmåga att möta upp eleverna, ge dem stöd, motivation och framtidstro. Det ska också finnas vuxna i skolan som hjälper lärarna att få tid för sina kärnuppgifter. Att vi som parti förstår behovet av det och verkar för det aktivt på olika nivåer – det är att bry sig om situationen i klassrummet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro.

Örebrodelegationen har också drivit på att lärarutbildningen behöver både stärkas med högre kvalitet och fler utbildningsplatser. Huvudmännen måste jobba för att ge lärarna en god arbetsmiljö, förutsättningar för att utveckla sin undervisning och hitta tid för att se varje enskild elev.

– Kompetensförsörjning på alla områden nu och i framtiden är viktigt för Sveriges välfärd och framtid. De nya riktlinjerna lägger vikt vid att ge alla möjlighet att utbilda sig på sina villkor, kunna uppdatera, validera och komplettera sin yrkeskompetens. Lärarna har ett av de allra viktigaste jobben och måste ges rätt förutsättningar, säger Yvonne Nilsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga.

Delegationen har också drivit på i frågorna att skolan ska vara fri från vinstintresse och religiös påverkan. Även i frågan om staten respektive kommunens ansvar för skolan har delegationen varit pådrivande.

– Statens och kommunens arbete måste på alla områden haka i varandra. Den röda tråden som löper från de politiska besluten, det demokratiska uppdraget, kommunens huvudmän och ända ned till läraren i klassrummet måste vara mycket tydlig. Vi är nöjda med att statens bidra i högre utsträckning ska riktas mot de skolor som bäst behöver dem. Det kommer på ett bättre sätt att ge alla barn och elever möjlighet att förverkliga sina drömmar, säger Kenneth Nilsson.

– Det är viktigt att samhället och föräldrarna hjälps åt med att poängtera värdet av skolan. Vi politiker måste förmedla en positiv bild av att gå till skolan och att lära sig saker. Det tycker jag vi tagit viktiga steg mot på den här kongressen, säger Yvonne Nilsson.

Bättre politik för studier efter gymnasiet

Socialdemokraterna vässar sin politik för eftergymnasiala studier och högre utbildning. Socialdemokraterna i Örebro län har drivit på för att alla människor, inklusive alla med någon intellektuell funktionsnedsättning, ska hitta utbildningar som passar dem.

 hanssonkatarina

        Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström meddelade kongressen att partiet ska jobba utifrån vår intention. Det glädjer mig och vi kommer fortsätta jobba med den här frågan, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla.

Örebro läns ombud har drivit flera frågor som skulle betyda mycket för länets vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

        Som jag ser det så har inte alla idag samma möjlighet till det livslånga lärandet. De flesta med någon typ av intellektuell funktionsnedsättning klarar av mycket, och med rätt utbildning så kan de gå vidare i jobb. På det sättet känna att de bidrar till det gemensamma och få uppleva en trygghet att ha en egen inkomst, säger Katarina Hansson

Ombuden har också uppmärksammat partistyrelsen på behovet av att det genomförs en förnyad satsning på lärcentra i landet och att det skapas fler utbildningsplatser på dessa. Partistyrelsen menar att arbetet för sådana lösningar ska fortsätta och detta tydliggörs i partiets riktlinjer, genom att det framgår att utbildningsmöjligheter ska finnas i hela landet.

 

Lindesbergsombud reflekterar över kongressbesluten

Vi är inne på den fjärde kongressdagen i Göteborg. Det här är Irja Gustafssons (Lindesberg) andra partikongress. Första gången Irja var på kongress var 2007 när Mona Sahlin valdes och är glad över att ha fått förtroendet att åka igen.

Vad har du för intryck av kongressen?
– Det finns ett stort samförstånd mellan ombuden. Vi står inför många utmaningar, men kongressen genomsyras av en vilja att hitta så bra lösningar som möjligt. Det har varit högt i tak i alla diskussioner och ministrarna har varit otroligt lyhörda, säger Irja Gustafsson ombud från Lindesberg.

Vad har varit bra under kongressen?
– Bollandet av idéer och bra samarbete mellan länen. Min filosofi är att jag alltid vi se möjligheter och hitta lösningar. När allt är som svårast och mörkast finns det en lösning att hitta. Den känslan har också andra ombud haft och viljan att lösa saker tillsammans är stark. Vi har ett bra utbyte mellan kommunerna och delar erfarenheter med varandra. Den inspirationen tar jag med mig i mitt fortsatta jobb i Lindesberg, avslutar Irja.

Vilka beslut tror du kommer påverka politiken i Lindesberg?
Det rör sig om tre beslut hittills. Det första är såklart mer pengar till välfärden, men det förutsätter att vi vinner valet. Då kommer vi kunna stärka äldreomsorgen, vården och tillgängligheten. Det andra är att vi nu har ett tydligare ställningstagande mot vinster i välfärden – det kan bli en debatt om att inte införa LOV i Lindesberg, säger Irja Gustafsson. Det tredje är att vi vill underlätta för småföretagare så att företagandet på landsbygden kan växa.

Hur skiljer sig den här kongressen från den du var på 2007?
– Den här har ett tydligare politiskt riktlinje. Det är kul att känna att man har varit med och format politiken tillsammans med delegationen och med de andra länen, avslutar Irja Gustafsson.

Irja

Örebroförslag för fler bostäder blir nationell S-politik

Den 8-12 april pågår Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Socialdemokraterna i Örebro län har 13 ombud på plats och de har varit med och drivit igenom en skarpare bostadspolitik för partiet nationellt. Nu föreslår Socialdemokraternas partistyrelse att kongressen ställer sig bakom Örebros förslag om att se över hur man bäst kan underlätta bostadsbyggandet i landet.

Runtom i landet råder det bostadsbrist och behovet av bostäder ökar allt snabbare när befolkningen växer. Bostadsbristen är oacceptabel i ett modernt välfärdsland där fler ska ha möjlighet att bo även i en nybyggd bostad på landet eller i staden. Ombud från Örebro har nu drivit igenom att staten måste se över hur bostadsbyggandet kan underlättas.

– Det är en enorm seger för Örebro och distriktet att vi lyckats driva igenom en tydligare bostadspolitik som ställer högre krav på staten. I Örebro bygger vi mest i landet, sett till invånarantal, och det är därför glädjande att våra metoder och de problem vi stött på får gehör i partistyrelsen, säger Björn Sundin (S) kommunalråd och kongressombud för Örebro.

Örebro kommun är först i landet med att ta fram en juridiskt bindande modell som säkerställer att hyror hålls nere de tio-femton första åren i nybyggnation. Alla ska ha råd med en bra bostad och det kräver gemensamma satsningar från stat och kommun. En blandning av bostäder är optimalt, men Örebroombuden har särskilt lyft möjligheten att bygga hållbara bostäder i alla delar av landet som grundläggande i en bra socialdemokratisk bostadspolitik.

– Vi måste bygga bort bostadsbristen. För att möjliggöra detta krävs snabbare processer och att minska kostnaderna för bostadsbyggande samtidigt som vi ökar de statliga investeringarna i bostadssektorn, säger Kenneth Nilsson (S) kommunalråd och kongressombud för Örebro.

På den förra partikongressen, 2015, beslutade Socialdemokraterna att genomföra en byggoffensiv och bygga minst 250 000 nya bostäder fram till 2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030. Den offensiven är inledd. Under 2016 påbörjades 64 000 nya bostäder. I Örebro kommun slog vi byggrekord 2016 då över 2000 bostäder färdigställdes.

Yvonne och Muris om upplevelser från kongressen

Kongressens tredje dag inleddes med tal av finansminister Magdalena Andersson. Två av våra ombud från Örebro län; Muris och Yvonne, berättar om hur de upplever att vara på kongress.

Hur har den tredje dagen varit?
Igenkännande. Nu börjar man se strukturen, hur det är uppbyggt och hur allt fungerar, säger Yvonne.
Muris håller med. Det är en betydande skillnad mellan dag ett och tre, säger han.

Du har varit uppe i talarstolen Muris. Vad pratade du om?
Jag pratade om en trygg välfärd i hela landet. Jag yrkade bifall på partistyrelsens riktlinjer, och ville också poängtera att välfärden inte får urholkas eller försämras. Välfärden ska utvecklas, det är socialdemokratisk politik

Hur kändes det att stå där?
Det var pirrigt eftersom jag är nybörjare. Men när jag kom upp dit kändes det som jag var i ett vakuum. Och efteråt kändes det skönt.

Är kongressen som ni förväntat er?
Vi fick veta att det skulle vara mycket jobb, säger Yvonne. Det är mycket jobb, men det känns inte jobbigt för det. Vi måste prestera, hänga med och vara lyhörda. Det är upplyftande att få vara delaktig och ta ansvar. Att känna att man är med och gör något, det övervinner det jobbiga. Vi har personal runt oss som gör att vi kan vara fullt fokuserade på ombudsrollen. Arbetet i temagrupperna har varit bra, det har varit lätt att få till dialog och samförståelse.

Jag hade inga speciella förväntningar, säger Muris. Jag är också positivt överraskad av temagruppsarbetet, det har gått jättebra att kompromissa. Alla har varit väldigt lyhörda och tydliga med vad de ville förändra. Men det är långa dagar och ett stort ansvarstagande här på kongressen, och det tar på energin.

Vilken är det viktigaste beslutet som ni hoppas på kommer fattas under kongressen?
Migrationsfrågan och välfärdens utveckling, säger Muris.
Kompetensförsörjningen i skolan, säger Yvonne. För att kunna stärka arbetskraften i hela landet är detta den allra viktigaste frågan. Utan utbildade lärare får vi problem att fylla välfärden med personal i framtiden. Vi måste börja bygga därifrån.

 

Muris och Yvonne

 

 

Kumlaombud lyfte kvarntorpshögen på kongressen

Ombuden ifrån Socialdemokraterna Örebro län fortsätter att driva lokalpolitiken på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Idag har Kumlaombuden poängterat att jordartsmetaller måste utvinnas på ett hållbart sätt.

– Detta är ett viktigt tydliggörande för Kumla kommun eftersom att utvinningen av uran annars skulle kunna ske i Kvarntorpshögen, säger Katarina Hansson (S), kommunalråd och ombud för Kumla.

Katarina Hansson från Kumla har tydliggjort att det är viktigt att det inte sker en utvinning av miljöförstörande jordartsmetaller där även uran kan följa med som en ”biprodukt”. Under andra världskriget utvanns olja ur den skiffer som finns i Kumla-området. Utvinningen gav restprodukter och det lades upp som en hög, som har fått namnet Kvarntorpshögen. Denna hög innehåller stora mängder av de sällsynta jordmetallerna som behövs för en fortsatt utveckling av grön teknik som vindkraftverk, solceller och smarta telefoner, men i högen finns det också uran.

– Kvarntorpshögen betyder mycket för oss Kumlingar. Hos de äldre som kommer ihåg hur det var när utvinning pågick och hur det luktade. Hos våra elever som får åka dit för att knacka fram trilobiter. Vår Kvarntorpshög har blivit utsedd till årets märkligaste besöksmål, har en skulpturpark som är öppen dygnet runt, man kan besegra trappan, åka slalom och träffa människor. Ja, kort och gott så har området börjat läka och från att ha varit ett miljöförstört område till ett rekreationsområde, säger Katarina Hansson.

Katarina Talarstol